Om oss

Föreningen bildades 2015 med syftet:

"Föreningens syfte är främja kunskapsdelning, entreprenörskap, skapande och innovation genom att ge fler människor tillgång till verktyg, mötesplatser, lokaler och andra resurser. Föreningens grundsyn är att öppenhet, jämställdhet och gränsöverskridande samarbete är förutsättningar för att detta skall kunna ske."

För 2022 består styrelsen av:

Jannike Lindbergh (Ordförande)
Kristoffer Landin (Kassör)
Robert Jonsson (Vice kassör)
Peter Bomark (Sekreterare)
Mattias Svedjevik
Anders Sandström
Håkan Wilson

Åren som gått

 • 2022

  Nystartsåret! I år hoppas vi på många medlemskvällar, workshopträffar och trevliga möten.

 • 2021

  Året som nästan blev. Förhoppningarna var stora men när pandemin fortsatte blev verksamheten begränsad. Några fysiska träffar under sommarhalvåret hanns med, inklusive en väldigt kreativ medlemsgrillkväll med hydraulikworkshop. 

 • 2020

  Året som inte blev. Medlemskvällarna byttes mot visirprinting under våren. Under hösten hann vi köra igång med några medlemskvällar innan restriktionerna skärptes igen.

 • 2019

  Mellanåret. 

 • 2018

  Det rullar på-året.

 • 2017

  Etableringsåret.

 • 2016

  Ljussabelåret!

 • 2015

  Uppstartsåret!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så får du uppdateringar om vad som händer