Om oss

Föreningen bildades 2015 med syftet:

"Föreningens syfte är främja kunskapsdelning, entreprenörskap, skapande och innovation genom att ge fler människor tillgång till verktyg, mötesplatser, lokaler och andra resurser. Föreningens grundsyn är att öppenhet, jämställdhet och gränsöverskridande samarbete är förutsättningar för att detta skall kunna ske."

För 2023 består styrelsen av:

Jannike Lindbergh (Ordförande)
Kristoffer Landin (Kassör)
Robert Jonsson (Vice kassör)
Peter Bomark (Sekreterare)
Mattias Svedjevik
Anders Sandström
Håkan Wilson
Rickard Nilsson

Åren som gått

 • 2023

  "Nu kör vi igen"-året! Vi inledde året med beslut om flytt till ny lokal och efter en sommar av målning och fixning så körde vi äntligen igång med regelbundna medlemskvällar igen!

 • 2022

  Nystartsåret! Året då vi sakta men säkert såg ett slut på pandemin och en början på makerspaceande igen. 

 • 2021

  Året som nästan blev. Förhoppningarna var stora men när pandemin fortsatte blev verksamheten begränsad. Några fysiska träffar under sommarhalvåret hanns med, inklusive en väldigt kreativ medlemsgrillkväll med hydraulikworkshop. 

 • 2020

  Året som inte blev. Medlemskvällarna byttes mot visirprinting under våren. Under hösten hann vi köra igång med några medlemskvällar innan restriktionerna skärptes igen.

 • 2019

  Mellanåret. 

 • 2018

  Det rullar på-året.

 • 2017

  Etableringsåret.

 • 2016

  Ljussabelåret! Detta år står fortfarande oemotsagt som det mest händelserika året i föreningens historia. SkeMake blev en viktig del i uppstarten av Idélabbet på Campus Skellefteå, vi teamade upp med Shimbukan och byggde ljussablar nätterna långa. I oktober tog vi till och med oss några ljussablar till Rom, då SkeMake ställde ut på Maker Faire!

 • 2015

  Uppstartsåret! Den 2 oktober 2015 bildas föreningen Skellefteå Makerspace och består från början av 4 engagerade personer. Innan årets slut hann även aktiviter med MakerTjej ta plats.