Välkommen att bli medlem i SkeMake! Om du är nyfiken på vad vi gör är du varmt välkommen att hälsa på ett par gånger på våra makerkvällar och titta och prova på innan du blir medlem.
Medlemsavgiften ligger på 200 kronor per person och år eller 400 kronor för familj (vuxna+hemmavarande barn på samma adress). Medlemsavgiften betalar ni antingen till vårt bankgiro, eller via Swish.

Medlemsavgift 2019: 200kr / person, 400kr / familj.
Bankgiro: 5090-5157
Swish: 123 420 35 35
Märk betalningen med namn, epostadress och telefonnummer.
Skicka också ett mail till info@skemake.se efter genomförd betalning där du skickar med:
Namn
Adress
Telefonnummer
Samt vid familjemedlemskap, uppgifter om samtliga familjemedlemmar som ska ingå i medlemsskapet.
* genom att betala in medlemsavgiften ger du oss tillåtelse att skicka en inbjudan till vårt slack-nätverk samt skicka ett antal medlemsbrev under året.